108. [26. novembar 2000] Skok na kraj serije

Koliko ste samo puta skrolovali naniže u Excel-u da biste našli kraj tabele sa podacima? A ako prebrzo skrolujete, začas "odletite" u prazan deo tabele, pa se treba vraćati... Umesto svega toga, kliknite na bilo koju ćeliju sa podacima tako da je selektujete, a onda dvokliknite na neku od njenih ivica - kurzor će automatski biti prebačen na poslednje polje liste u odgovarajućem smeru. Ako, recimo, dvokliknete na donju ivicu ćelije, kurzor će biti prebačen u najnižu ćeliju te kolone koja sadrži podatak iz liste (prepoznaje se po tome što je ispod te ćelije barem jedna prazna ćelija, a onda eventualno sledi nova lista). Ako pri dvokliku držite pritisnut Shift, sve ćelije od tekuće do poslednje biće selektovane.