106. [29. oktobar 2000] Prošireni AutoComplete

Verovatno ste primetili da, kada u Internet Explorer-u unosite Web adresu neke prezentacije koju ste već posećivali, već nakon nekoliko unesenih karaktera browser nudi spisak mogućih adresa, s tim što se najverovatnija adresa pojavljuje u nastavku reda. Nažalost, automatika ima jedan nedostatak: nudi vam samo adrese koje se završavaju sa .com, .org ili .edu. Ako želite da vam prijavljuje i adrese sa .gov, .net ili .yu ekstenzijama, podesite odgovarajući parametar u registry bazi. Pokrenite Regedit i pronađite ključ

HLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\UrlTemplate.

Naći ćete šest stringova, sa sledećim vrednostima: "www.%s.com", "www.%s.edu", "www.%s.org", "%s.com", "%s.edu" i "%s.org". Izaberite Edit / New / String Value i dopunite spisak željenim vrednostima, recimo dodajte 7 "www.%s.net" i 8 "www.%s.yu".