105. [22. oktobar 2000] Bez Log off opcije

Ako ne koristite mrežu niti na vašem računaru radi više korisnika, opcija Log off u Start meniju je nepotrebna. Otarasićete je se ako pokrenete REGEDIT i potražite:

HCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Unesite novi binarni ključ vrednost pod imenom NoLogOff i dodelite mu vrednost 01 00 00 00. Promena stupa na snagu posle restartovanja računara.