103. [01. oktobar 2000] Animirani tekst u Word-u

Jeste li znali da se u Word dokumente može ugraditi animirani tekst? Naravno, animirani tekst neće biti od koristi kada nešto pripremamo za štampu, ali u dokumentima koji su namenjeni čitanju na ekranu može delovati atraktivno.

Da biste animirali neki deo teksta, selektujte ga, a onda sa Format menija uđite u Font dijalog. Kliknite na Text Effects odeljak, odakle možete odabarati jedan od mnoštva efekata.