101. [17. septembar 2000] Brže slanje mail-a

Ako često šaljete e-mail, svako ubrzanje ovog procesa dobro će vam doći. Koliko ste puta, recimo, morali da kliknete na Inbox pa onda na New da biste počeli sa kucanjem nove poruke? Umesto toga, pritisnite Ctrl+Shift+M i prozor za unos poruke se trenutno otvara. A kada završite poruke, ne morate posezati za mišem i kliktati na Send - dovoljno je i Ctrl+Enter.

Krenimo korak dalje i pokušajmo da pošaljemo poruku čak i bez otvaranja Outlook-a - ko će da čeka na njegovo učitavanje? Potrebne su samo odgovarajuće pripreme: kliknite desnim tasterom na desktop, izaberite New / Shortcut, u Command Line polju unesite mailto: (ne zaboravite dvotačku) i kliknite na Next. Dajte novom shortcut-u odgovarajuće ime pa ćete ubuduće moći da šaljete poruke dvoklikom na ikonu.